lanview2  0.1
LanView2 API
Szerző
Csiki Ferenc csikf.nosp@m.er@g.nosp@m.mail..nosp@m.com

LanView API Inicializálása, a lanView osztály

Az API-nak hasonlóan a Qt-ben a QApplication osztályhoz van egy „globális” objektuma, amit egy példányban mindig létre kell hozni. A példány létrehozásakor inicializáljuk az API-t, és ez a példány teszi lehetővé pl. az adatbázis elérését is. Bár a lanview osztály példányosítható, de praktikusan egy leszármazottját használjuk mely tartalmazza a program inicializálását is.

Megjegyzés
GUI applikáció esetén a lanView helyett az lv2g osztályt (vagy leszármazotját) kell példányosítni a lanView helyett, mely a lanView leszármazottja, és tartalmaz néhány GUI-val kapcsolatos kiegészítést.

A lanView osztály példányosításakor a következő műveleteket hajta végre:

 • Betölti a nyelvi fájlokat a LANG környezeti változó alapján, ha vannak.
 • Betölti a config állományt a QSettings példányosításával.
 • Inicializálja a debug rendszert (a cDebug példányosítása)
 • Értelmezi a program paramétereket (ami rá vonatkozik):
 • Unix típusú operációs rendszer esetén inicializálja a signal-ok fogadását.
 • Megnyitja az adatbázist, ha a kértük (lásd később).
 • Inicializálja az SNMP alrendszert, ha kértük (ez Windows alatt hiányzik az API-ból).

Hiba kezelés, a cError osztály.

Az API hiba esetén egy a hiba paramétereivel létrehozott cError objektum pionterével hibát dob. Ha el akarjuk kapni a hibát, akkor az ilyenkor használatos try { … } blokkban használhatjuk a CATCHS() makrót, mely az összes kizárás típust lekezeli.

Nyomkövetés, a cDebug osztály

A cDebug osztállyal közvetlenül álltalában nem találkozunk, azt a lanView osztály inicializálja ill. példányosítja. Használata pedig makrókon keresztül történik. Minden a cDebug osztályon keresztül kiírt üzenetet a cDebug egy fejléccel lát el, mely hasonló a syslog üzenetekhez, de elötte tartalmaz egy típus azonosítót, ami egy fix 8 karakter hosszú hexa szám, ami további szűrésre ad hehetőséget, továbbá ha a program több szálú, akkor a fejléc tartalmazza az üzenetet küldő szál nevét is. A cDebug lehetőséget biztosít GUI program esetén az üzenetek elfogására egy signal-on keresztül, ha azt a GUI-ban meg akarjuk jeleníteni. A cDebug az üzeneteket mindig a fő szálban írja ki, a mellék szálak üzeneteit egy QQueue soron keresztül kapja meg. Minden üzenet csak akkor kerül kiírásra ill. a sorba, ha lezártuk az endl manipulátorral. A cdebug.h tartalmaz néhány függvényt, ami hasznos lehet egy adat megjelenítéséhez, a nyomkövetésen kívül.

Az API saját egyéb adat típusai.

Lásd a lv2types.h .

 • eTristate Három állapotú kapcsoló, ill. boolean típus kiegészítve a NULL értékkel.
 • cMac Ethernet cím (MAC)
 • netAddress Hálózati címtartomány (IP/mask)
 • netAddressList Hálózati címtartományok konténere

Adatkezelés

Az API fel van készítve a több szálú működésre, beleértve az adatbázis műveleteket is. Az adatbázis eléréséhez a newQuery() vagy a getQuery() függvényekkel kérhetünk egy QSqlQuery objektumot. Az igy kapott objektumnál csak arra kell vigyázni, hogy abban a szálban kell hívni a fenti függvényeket, amelyikben használni is fogjuk a QSqlQuery objektumot. Az adatbázis eléréséhez az API nem definiál külön osztályt a magasabb szintű adat manipulátorokon kívül. De biztosít függvényeket az adatkezelés megkönnyítésére (lásd még: lv2sql.h):

A cRecord bázis osztály

A cRecord egy összetett bázis osztály, amely egy sablont biztosít az adatbázis adattáblái és a C++ objektumok közötti megfeleltetéshez. Az osztály által biztosított egy-egy megfeleltetésnek természetesen csak egyes tábla típusoknál van értelme, tipikusan azoknál, melyek maguk is objektum jellegűek, pl. konkrét tárgyakat reprezentálnak. További a cRecord osztályhoz kapcsolódó osztályok: Lásd: lv2datab.h.

A cRecStaticDescr leíró objektum

Az adatkezelést vezérlő, a tábla tulajdonságait tartalmazó cRecStaticDescr osztály teszi lehetővé a cRecord leszármazott osztály tábla specifikus működését.

A cRecordAny osztály

A cRecordAny egyolyan cRecord leszármazott, melyhez dinamikusan rendelhető egy adattáblához, vagyis a leíró cRecStaticDescr pointere nem statikus. Az osztály természetesen nem egyenértékű a konkrétan egy adattáblához definiált osztállyal, mivel a specifikus (az adatbázisból nem kiovasható) tulajdonságai hiányoznak.

További sablonok

 • tRecordList Egy list típusú konténer, melynek elemei egy cRecord leszármazott objektumok.
 • tOwnRecords Egy cRecord leszármaott objektum tulajdonában lévő objektumok konténere
 • tGroup A csoport és tagság kapcsoló tábla kezelő sablon
 • cGroupAny Hasonló a tGroup osztályhoz, de a group - member objektumok típusa a cRecordAny

Felhasználók kezelése.

Fejállomány: lv2user.h

 • cUser Felhasználók (users tábla)
 • cGroup Felhasználói csoportok (groups tábla)
 • tGroupUser A csoport kezelést segítő osztály.

Helyek helyiségek zónák, ...

Az eszközök helyének beazonosítására szolgáló obketumok:

 • cPlace Helyek/helyiségek (places tábla)
 • cPlaceGroup Hely csoportok. A hely csoportosításán keresztűl valósul meg a zónák kezelése (ePlaceGroupType).

Hálózati elemek, a "node"-ok

A hálózati elemeket az adatbázisban három tábla reprezentálja, melyek származási sora: patchs -> nodes -> snmpdevices. A megfelelő API osztályok ugyan ezt a származási sorrendet követik: cPatch -> cNode -> cSnmpDevice.

A portokat szintén három tábla irja le: nports, pports, interfaces, melyekkel megfeleltethető az azonos származási sort alkotó három API osztály: cNPort, cPPort, cInterface.

A hálózati elemek és portok relációja viszont nem ennyire egyenes, az ős a cNPort, és ebből származik a cPPort és a cInterface is. A patchs rekord ill. cPatch osztálynak (patch panelek és fali, vagy egyébb csatlakozók) csak pporsts ill. cPPort elemei lehetnek, és ez a port típus csak a cPatch osztályhoz rendelhető. A másik 2-2 objektum típus szabadon összerendelhető.

A hálózati topológiák

A hálózati elemek kapcsolódását kezelő obkeltumok (lásd: lv2link.h)

 • cPhsLink Fizikai topológia (phs_links_table ill. phs_links) fizikai patch és fali kábeleket reprezentál.
 • cLogLink Logikai topológia (log_links_table ill. log_links) a fizikai topológiából levezetett végponti kapcsolatok. A logikai topológiát az adatbázis automatikusan származtatja a fizikaiból.
 • cLldpLink Felfríthető topológia (lldp_links_table ill. lldp_links) az LLDP lekérdezésekkel felderített végponti kapcsolatok.
 • cMacTab A switch címtáblák lekérdezésének eredménye. Közvetve ad információt a topológiáról.

Szolgáltatások

Szolgáltatásokkal, lekérdezésekkel, és riasztásokkal kapcsolatos osztályok. Fejállomány: srvdata.h

Szolgáltatások kezelése, a cInspector osztály.

A cInspector osztály lekérdező programokban a host-services rekordok alapján épít fel a lekérdezéshez a szolgáltatáspéldányok fáját, és vezérli a lekérdezés részfolyamatait. A konkrét résztevékenységeket vagy az alap osztály tartalmazza, vagy a cInspector származtatásával valósítható meg, a virtuális metódusokon keresztül. Egy cIspector objektum működését mindíg egy cHostServices objektum (vagyis egy hostt_services rekord) és az általuk hivatkozott cService objektumok (services rekordok) határozzák meg. Kulcs szerepük van ebben még a features mezőknek is.

Idő intervallumok

GUI elemek

Az lv2 modul csak az adatbázis elérését biztosító osztályokat tartalmazza. A konkrét GUI funkciók az lv2g modulban találhatóak. A GUI-val kapcsolatos osztályok az lv2-ven:

 • cMenuItem Egy GUI menüjét, ill annak egy elemét leíró osztály.
 • cTableShape Egy adattábla megjelenítését, ill. azok kapcsolatát írja le.
 • cTableShapeField A tábla mezők megjelenítését leíró osztály (része a cTableShape osztálynak)
 • cEnumVal Enumerációs értékek megjelenítése ill. szótár. Az objektumon ill táblán keresztül adhatóak meg a színek, és fontok is.